Log in voor de software van Pensioennavigator. Snel online opbouwen van adviesdossiers. Efficient en geheel conform Wft leidraden. Meer informatie en proeflicentie op www.pensioennavigator.nl.

Inloggen

Dit is uw loginnaam, deze kunt u indien u dit wenst wijzigen.

 

Let hierbij op dat uw loginnaam aan de volgende eisen moet voldoen:

 

         Uw loginnaam moet minimaal 8 tekens lang zijn.

         Hij moet zowel hoofdletters, kleine letters als cijfers bevatten.

Dit is uw naam zoals in documenten vermeld wordt.

Dit is uw emailadres, dit wordt vermeld in documenten en u ontvangt op dit adres een nieuw wachtwoord indien u dit (via de beheerder) aanvraagt.

Uw telefoonnummer, dit verschijnt in sommige documenten.

Vul hier ter controle uw huidige wachtwoord in.

Vul hier uw nieuwe wachtwoord in.

Vul ter controle nogmaals uw nieuwe wachtwoord in.

Op dit scherm kunt u uw eigen gegevens aanpassen.

Hier kunt u een ander wachtwoord kiezen, bijvoorbeeld een wachtwoord dat u makkelijk kunt onthouden. Het wachtwoord moet wel aan een aantal eisen voldoen.

Dit is het emailadres dat nu aan uw account is gekoppeld.

Vul hier het nieuwe emailadres in dat u aan uw account wil koppelen.